Kutawato Multimedia Network “Balitang Bangsamoro!” October 24, 2013

Bangsamoro Transition Commission at Mindanao Civil Society Organizations lumagda ng isang Kasunduan

Lira Mae Pagco (Forum ZFD/KuMuNet)

Nilagdaan ng Bangsamoro Transition Commission at ng Mindanao Civil Society Organizations ang Memorandum of Agreement o MOU  upang magsagawa ng inclusive at participatory na proseso sa pagbuo ng input, mga panukala at rekomendasyon sa pagbalangkas ng Bangsamoro Basic Law sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nila sa publiko, pag sasagawa ng konsultasyon sa mamamayan at pagpapakalat ng impormasyon sa publiko.

Nanguna sa paglagda sa MOU ang Transition Commissioner Chairman Mohagher Iqbal at Atty. Mary Ann Arnado ng Mindanao Peoples Caucus o MPC para sa Mindanao Civil Organization Society Platform for Peace o (MCSOPP) kasama ang mahigit Dalawampong organisasyon na nakakalat sa buong Mindanao.

Pinasalamatan ni Iqbal ang pakikiisa ng civil society at non-government organizations sa pagsulong ng kapayapaan sa Mindanao kabilang ang Conciliation Resources at Center for Humanitarian Dialogue, Mindanao Peace Weavers, Tabang Mindanao, Consortium of Bangsamoro Civil Society Organizations at MPC.

Ayon sa Secretary General  ng MPC Atty. Arnado, ang magiging papel ng Mindanao Civil Society Organization Platform for Peace ay magtatag ng mekanismo para sa konsultasyon sa mga distrito, sektoral at rehiyonal na antas.

Kabilang dito ang paglikha ng speaker’s pool, magsagawa ng trainer’s training, makabuo ng mga materyales sa pagpapakalat ng impormasyon, edukasyon at kampanya para magbigay ng tamang kaalaman  sa publiko at iba pang mga gawain na nakapaloob sa nilagdaang MOU noong nakaraang Huwebes ika-17 ng Oktubre.